گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز شنبه مورخ ۹/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: […]

روز شنبه مورخ ۹/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

امروز در تورخم (۳۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۷۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۵۱) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۵۱۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در تورخم (۲۰) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۲۸۰۰) خوراک غذا و (۱۳۰هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

کمپل، فرش، لحاف، بخاری گازی، (۴۵) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۱۲۳) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۱) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند لیسانس، (۲۰) تن غریبکار و (۱۸) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۴۰) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته به (۱۱۱) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

همچنان این کمیته از مردم عام خواستار نگرفتن حقوق و امتیازات مهاجرین شده و گفته است که هموطنان مهاجرین که با مشکلات فراوان رو برو هستند کمک شوند.

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۸۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۵۵) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۸۰) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۸۰۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۱۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۶۵) تن بود؛ از سپین بولدک به ولایت‌های قندهار، هلمند و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۱۸ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در سپین بولدک (۵۹) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

ام‌روز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۱۴۰۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در سپین بولدک (۲۸۴) تن مهاجرین تداوی شده است.

همچنان به (۴۰۲) تن مهاجرین در بخش‌های مختلف صحت آگاهی عامه داده شده است.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.

مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۲۲۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۴) تن دارای سند بکلوریا٫ (۱) تن عالم دین، (۴۸) تن غریبکار و (۷۰) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۲۵۲) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته در سپین بولدک به (۴۴) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان ۲ طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

 

زابل:

راه شملزو (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه شملزو (۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸) تن بود، به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از راه شملزو (۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸) تن بود، به ساحه‌ی زنجیر بطور مصون انتقال داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۱) خانواده مبلغ ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در شملزو به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

پکتیا: کمیته‌ی زیست موقتی:

 

امروز (۳) خانواده در پکتیا در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۲) خانواده به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از انگور اده (۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۲) تن بود، به ولسوالی‌ها و قریه‌جات مربوطه خویش انتقال داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۲) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۲۰ هزار) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته زیست موقتی:

امروز در انگور اده (۴) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

ام‌روز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگور اده و شرنه (۱۶) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در انگور اده (۱۷) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در انگور اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۲) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۷۶۵) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در نیمروز با (۲) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۲۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در نیمروز (۲۴) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۶) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

 

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۲۲) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

 

 

کابل

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از کابل (۱۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۵۹) تن بود به ولایت‌های قندز، بلخ، لوگر و قندهار بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۱۰۳۰۰۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۱۲۴) خانواده و (۵۲۳) افراد

مهاجرین انتقال داده شده:(۳۵) خانواده و (۱۵۴) افراد

مهاجرین کمک شده:(۱۳۶) خانواده

مهاجرین جابجا شده‌ی موقتی (۱۱۰)

مهاجرین تداوی شده: (۳۰۱) نفر

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۳۴۹) عدد

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.