گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز جمعه مورخ ۸/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۱/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار:   تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و […]

روز جمعه مورخ ۸/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۱/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

 

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

 

امروز در تورخم (۴۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۳) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۳۱) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۳۱۰،۰۰۰) یک‌میلیون و بیست هزار افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در تورخم (۲۵) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۳۷۰۰) خوراک غذا و (۱۳۰هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

کمپل، فرش، لحاف، بخاری گازی، (۵۰) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۱۴۸) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۹) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند فوق بکلوریا، (۲) تن دارای سند لیسانس، (۶۵) تن غریبکار و (۴۴) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۲۱) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

 

این کمیته به (۳۴) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

 

امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

 

 

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۷۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۹۵) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۷۴) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۷۴۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۱۷) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸۸) تن بود؛ از سپین بولدک به ولایت‌های قندهار، هلمند، هرات و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۲۳ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۱۴۵۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

همچنان به (۶۱۸) تن مهاجرین در بخش‌های مختلف صحت آگاهی عامه داده شده است.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.

مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۱۷۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۴) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند لیسانس، (۳) تن حافظان، (۶) تن عالم دین، (۸۹) تن غریبکار و (۱۴۹) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۲۵۲) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

 

این کمیته در سپین بولدک به (۵۸) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان ۲ طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

 

زابل:

 

راه شملزو (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه شملزو (۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸) تن بود، به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از راه شملزو (۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸) تن بود، به قریه‌جات مختلف ولسوالی شملزو بطور مصون انتقال داده شده است.

 

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۲) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۲۰هزار) افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در شملزو به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

 

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۲) خانواده به کشور برگشته است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگور اده و شرنه (۶۷) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در انگور اده (۱۷) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.

مخابرات: از سوی اداره مخابراتی (۶) عدد سیم کارت‌های که دقایق و بسته‌های اینترنتی رایگان داشتند به مهاجرین توزیع شده است.

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۲۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۵) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۹۸۹) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در نیمروز با (۸) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۸۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در نیمروز (۴۶) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۲۵) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۹۵) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

 

هرات:

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در هرات (۴۵) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کابل

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از کابل (۶۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۸۷) تن بود به ولایت‌های قندز، بلخ، بغلان و قندهار بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۲۷۰،۱۰۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۱۴۴) خانواده و (۵۹۵) افراد

مهاجرین انتقال داده شده:(۸۴) خانواده و (۲۸۵) افراد

مهاجرین کمک شده:(۱۱۵) خانواده

مهاجرین تداوی شده: (۳۸۲) نفر

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۳۴۳) عدد

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.