گزارش کاری روزانهٔ کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: پنج شنبه تاریخ: ۱۴۴۵/۵/۹ ھ ق، مطابق: ۱۴۰۲/۹/۲ ھ ش   تورخم خط فرضی دیورند کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:   -امروز (۲۴۴) خانواده و (۱۲۶۶) تن در تورخم ثبت و بایومتریک گردید. همچنان به تعداد (۲۵۷) خانواده تثبیت شدند، که از جمله (۲۳۷) خانواده آن مهاجرین و باقی‌مانده (۲۰) خانواده آن غیر مهاجرین […]

روز: پنج شنبه

تاریخ: ۱۴۴۵/۵/۹ ھ ق، مطابق: ۱۴۰۲/۹/۲ ھ ش

 

تورخم خط فرضی دیورند

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

 

-امروز (۲۴۴) خانواده و (۱۲۶۶) تن در تورخم ثبت و بایومتریک گردید.

همچنان به تعداد (۲۵۷) خانواده تثبیت شدند، که از جمله (۲۳۷) خانواده آن مهاجرین و باقی‌مانده (۲۰) خانواده آن غیر مهاجرین تثبیت شدند.

 

کمیته امور صحی و خدمات:

 

-مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، که در چارچوب کمیته خدماتی فعالیت می‌نماید، (۹۶۳) عدد سیم‌کارت‌ها را بطور رایگان به مهاجرین عودت شده‌گان توزیع کردند.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال

 

-امروز (۶۷) خانواده که تعداد افراد آن به (۳۵۸) نفر می‌رسند توسط (۱۹) عراده موتر‌های مختلف النوع به ولایت‌های ننگرهار، کابل، کنر و لغان به گونه‌ی مصؤن انتقال داده شدند و به مقدار (۵۹۰۰۰) افغانی برای کرایه به آنها داده شدند.

 

– برای انتقال مهاجرین از تورخم الی کمپ‌های مربوطه (۲۴) عراده وسایط اماراتی مشخص شده بودند که بطور مجموعی (۳۴) دوره کردند.

 

کمیته‌ی اشتغال‌زایی برای مهاجرین:

 

-امروز کمیته اشتغال‌زایی برای مهاجرین در تورخم (۴) تن افراد دارای سند بکلوریا، (۱) تن حافظ، (۱) تن عالم دین، (۲۹۸) تن غریب‌کار و (۴۳) تن افراد حرفه‌ای و مسلکی که مجموع آن (۳۴۷) نفر می‌شوند، ثبت کردند.

 

– همچنان یک طفل خورد سال مفقودی از سوی کمیته‌ی اشتغال زایی به خانواده وی سپرده شده است و همچنان برای هموطنان عزیز در مورد ماین‌های منفجر ناشده، نظافت، حفظ اطفال و همچنان در باره‌‌ی کشور عزیر آگاهی عامه داده شده است.

 

– همچنان به هدف سلامتی روانی اطفال پروگرام‌های ویژه‌ی ورزش و تفریح برای اطفال به راه انداخته شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم مساجد و آموزش:

 

– در کمپ عمری از سوی کمیته تنظیم مساجد و آموزش به مجاهدین توصیه‌های لازم گردید.

– در دو مسجد کمپ عمری سیستم لاودسپیکر نیز فعال گردید.

 

سپین بولدک

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

 

-در ساحه‌ سپین بولدک (۲۱۴) خانواده که تعداد افراد آن (۱۱۹۶) نفر می‌شوند ثبت شده است.

– همچنان از سوی آمریت ثبت و بایومتریک وزارت امور داخله (۲۸۳) خانواده بایومتریک شده است.

 

-از این جمله (۱۹۱) خانواده که تعداد افراد آن (۱۰۶۹) نفر می‌شوند به هدف کمک‌های لازم به دفتر (آی او ایم)، (۲۳) خانواده دیگر که تعداد افراد آن (۱۲۷) نفر می‌شدند و سلیپ‌های (یو ان ایچ سی آر) و کارت‌های ‌(وی آر پی) داشتند به سازمان (یو ان ایچ سی آر) معرفی گردید.

 

-در این مجموع ۹ تن مرد زندانی نیز ثبت گردیده است و (۵) طفل به ارگان (ام پی او) معرفی گردید.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

 

-از قندهار و ولسوالی سپین بولدک (۷۳) خانواده که تعداد افراد آن (۶۵۴) تن می‌شود توسط (۲۱) وسایط نقلیه مختلف النوع به ولایت‌های قندز، کابل، هلمند و نیمروز انتقال شدند و به مقدار (۱۰۸۵۰۰) افغانی کرایه به آن‌ها داده شدند.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

 

-ام‌روز کمیته‌ی تنظیم امور مالی در سپین بولدک قندهار با (۲۶۵) خانواده کمک صورت گرفت و برای هر خانواده (۱۰،۰۰۰) افغانی داده شدند.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

 

– امروز هم بطور معمول مسوولان کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه به ده‌ها تن از مهاجرین آگاهی عامه داده است و همچنان زمینه‌ی گذارش دهی به رسانه‌ها فراهم گردیده است.

 

-در بخش آگاهی عامه برای مهاجرین تازه عودت شده در هنگام چاشت و شب در کمپ لیسه غازی عبدالله و کمپ باران در باره صبر و حوصله صحبت‌ها شده است.

 

پکتیکا (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

 

ـ امروز در خط فرضی دیورند (۴) خانواده ثبت گردیده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

 

-تیم‌های صحی وزارت دفاع ملی و صحت عامه که در چوکات کمیته‌ی خدمات و امور صحی فعالیت می‌نمایند، (۷۶) مریضان را تداوی نموده و به (۶) مریضان واکسین تطبیق کرده است.

 

-امروز در انگور اده و تری به (۲۰) تن از مهاجرین غذای صبح، چاشت و شب داده شده است.

-امروز مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (۱۰) عدد سیم‌کارت ها را به مهاجرین رایگان توزیع کرده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

 

از سوی کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه برای مهاجرین در مورد نظام تعلیمی و آینده درخشان اطفال ایشان معلومات ارایه شده است.

 

کمیته‌ی انتقال و ترانسپورت:

 

– کمیته‌ی انتقال و ترانسپورت (۴) خانواده را از ساحه انگور اده به کمپ و از آنجا به ولسوالی‌ها و ساحات مربوطه خویش انتقال داده است.

 

– از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی به هر خانواده (۱۰۰۰۰) افغانی داده شده است.

 

کمیته‌ی اشتغال‌زایی برای مهاجرین:

 

-امروز کمیته اشتغال‌زایی برای مهاجرین در انگور اده (۱) تن فارغ دوره ابتدایه، (۱) تن عالم دین، (۱۶۹) تن غریب‌کار و (۲) تن افراد حرفه‌ای و مسلکی که مجموع آن (۱۷۳) نفر می‌شوند، ثبت کردند.

 

نیمروز

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

 

– در ۲۴ ساعت گذشته در نیمروز (۳۷) خانواده که تعداد افراد آن (۱۴۲) تن می‌شود و (۲۱۷۳) مجردین عودت و از سوی مسوولان ثبت گردیده است، که (۳۶) خانواده آن که تعداد افراد شان (۱۰۴) تن می‌شود و از جمع مجردین (۶۶) تن بخاطر کمک‌های نقدی و غیر نقدی به اداره‌ی (آی او ایم) معرفی شده است.

 

هرات:

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

 

-امروز در بندر اسلام قلعه (۷۷) تن ثبت و بعد از طی مراحل به کمیته‌ی مالی معرفی گردید.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

 

– امروز در بندر اسلام قلعه از سوی کمیته‌ی مالی به (۳۲) خانواده ده- ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت.

 

دارالانشأ کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین