گزارش روزانه کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز جمعه تاریخ: ۱۷/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۱۰/۹/۱۴۰۲ ھ ش امروز هم مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن به تفکیک راه‌های ورودی و کمیته‌های کاری بطور ذیل ارایه می‌شود. تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی […]

روز جمعه

تاریخ: ۱۷/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۱۰/۹/۱۴۰۲ ھ ش

امروز هم مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن به تفکیک راه‌های ورودی و کمیته‌های کاری بطور ذیل ارایه می‌شود.

تورخـــم (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم (۱۷۳) خانواده از سوی کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال بیومتریک گردیدند.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
در کمپ عمری از سوی کمیته‌ی خدماتی به (۵۰۰۰) مهاجرین غذا و آب تصفیه شده توزیع گردید.
به تعداد (۵۵۰) کمپل، (۲۵۰) بسته آب معدنی، (۵۵۰) جوره چادر، بوت و کرتی، (۲۵۰) بسته مواد غذایی که از سوی نهادهای خیریه جمع آوری شده بود توزیع گردید و همچنان (۱۳۵ هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع شده است.
مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چارچوب کمیته‌ی خدماتی فعالیت می‌نماید به تعداد (۴۳۹) عدد سیم‌کارت بطور رایگان به مهاجرین بازگشته توزیع شده است.

کمیته‌ی اشتغال زایی برای مهاجرین:
کمیته‌ی اشتغال‌زایی برای مهاجرین امروز در تورخم (۸) تن دارای سند بکلوریا، (۴) تن دارای سند لیسانس، (۱) تن ماستر، (۲) تن حافظان، (۳۳۸) تن غریبکار و (۱۸۹) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۵۴۲) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
در ساحه‌ی سپین بولدک (۲۴۴) خانواده که تعداد مجموعی آن (۱۴۸۸) تن می‌شوند‌، ثبت و از سوی وزارت امور داخله بیومتریک گردیدند.
از این جمله (۱۹۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۳۷) تن می‌شوند برای کمک‌های لازم به دفتر (آی، او، ایم) و (۴۹) خانواده دیگر که تعداد مجموعی افراد آن (۲۵۱) تن می‌شوند و سلیپ‌های UNHCR و کارت‌های VRP با خود داشتند؛ به سازمان UNHCR معرفی گردیده است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
به تعداد (۹۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۵۴۹) تن می‌شوند از ولسوالی بولدک و قندهار به ولایت‌های کابل و قندهار انتقال داده شدند و مبلغ (۱۴۳هزار) افغانی برای کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در کمپ عمری و شوراندام به (۵۱۰۰) مهاجرین غذا توزیع شد و (۷۶ هزار) لیتر آب نیز برایشان آماده شد.
امروز از سوی مؤسسه هیلت نت و تیم‌های صحی باران که در چارچوب کمیته‌ی خدمات و امور صحی فعالیت می‌نمایند، (۱۷۶) مریضان تداوی شدند، به (۱۶۵۴) تن واکسین‌های گوناگون تطبیق شده است، سکرینینگ (۸۷۰) تن اجرأ شده است، به (۱۲۴) تن واکسین کرونا تطبیق شده است و از (۱۰) تن دیگر نمونه‌های ملاریا و کرونا گرفته شده است.

پکتیکا

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در ساحه‌ی انگور اده خط دیورند (۳) خانواده ثبت و راجستر شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز از سوی کمیته خدمات و امور مالی در شرنه و انگور اده (۶۸) مریضان تداوی شده است و در شرنه و انگور اده به (۹۸) تن مهاجرین غذا داده شد.
مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چارچوب کمیته‌ی خدمات فعالیت می‌نماید (۶) عدد سیمکارت‌ها را توزیع کرده است.

زابل:
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در ساحه زنجیر ولسوالی شملزو (۳) که تعداد مجموعی افراد آن (۱۰) تن می‌شوند، ثبت و بایو راجستر گردید.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز از ساحه زنجیر ولسوالی شملزو (۳) خانواده به ولسوالی‌های مختلف انتقال شده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز کمیته تنظیم امور مالی با (۳) خانواده کمک کردند و برای هر خانواده مبلغ (۱۰ هزار) افغانی نقد داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز از سوی کمیته‌ی صلیب سرخ در زابل با (۳) خانواده (۲۳) قلم مواد غیر خوراکی و لباس‌های زمستانی کمک شد.
امروز از سوی کمیته خدمات و امور مالی به (۵۰) تن غذای چاشت و شب داده شد.

نیمروز
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در ولایت نیمروز (۳۲) خانواده که تعداد افراد شان (۹۷) تن می‌شوند از راه ابریشم آمدند و از سوی مسوولان ثبت و بایومتریک گردیدند.
همچنان در ۲۴ ساعت گذشته (۲۱۹۲) مجردین نیز ثبت شده است که (۳۱۹) تن آن برای کمک‌ها به دفتر (آی او ایم) معرفی گردیده است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز (۲۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۷۶) تن می‌شوند در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شد، تمام امکان زیستی برایشان آماده شد و برای کمک‌های لازم به دفتر آی.او. ایم معرفی گردید.

کمیته‌ی امور مالی:
امروز در نیمروز از سوی کمیته‌ی مالی با (۹) خانواده ده- ده هزار افغانی کمک صورت گرفت.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
به هموطنان در بخش آگاهی عامه رهنمودهای لازم صورت گرفت.

دارالانشای کمیسیون عالی رسیده‌گی به مشکلات مهاجرین