کار چهار پروژه کانال در ولایت فاریاب در حال تکمیل شدن است

مسئولین حوزه فرعی دریایی شیرین تگاب- میمنه از جریان کار پروژه های کانال های تورپاختو، اونجلاد، امام صاحب و قزلقول در ولایت فاریاب نظارت نمودند و به مسئولین ذیربط جهت پیشبرد بهتر امور آنها هدایات لازم را داد. گفتنی‌ست که کار کانال تورپاختو۸۰ درصد، کار کانال اونجلاد ۹۵ درصد، کار کانال امام صاحب۸۰درصد و کار […]

مسئولین حوزه فرعی دریایی شیرین تگاب- میمنه از جریان کار پروژه های کانال های تورپاختو، اونجلاد، امام صاحب و قزلقول در ولایت فاریاب نظارت نمودند و به مسئولین ذیربط جهت پیشبرد بهتر امور آنها هدایات لازم را داد.

گفتنی‌ست که کار کانال تورپاختو۸۰ درصد، کار کانال اونجلاد ۹۵ درصد، کار کانال امام صاحب۸۰درصد و کار کانال قزلقول ۷۵ درصد تکمیل شده است.