کار ساخت خانه ها در برخی مناطق زلزله زده ۸۰ فیصد پیش رفته است

مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات، معین احیا و انکشاف دهات کشور و حاجی یاسر قومندان امنیه هرات از جریان ساخت خانه ها در مناطق سیاه آب و نایب رفیع بازدید نمودند. مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات وسخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر می گوید که […]

مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات، معین احیا و انکشاف دهات کشور و حاجی یاسر قومندان امنیه هرات از جریان ساخت خانه ها در مناطق سیاه آب و نایب رفیع بازدید نمودند.

مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات وسخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر می گوید که کار ساخت خانه ها در برخی مناطق تا ۸۰ فیصد پیش رفته است.

وی می گوید که تا قبل از سرمای زمستان خانه ها برای متضررین زلزله تحویل داده می شود.

رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات علاوه می کند که کلینک، مکتب و مسجد نیز در کنار خانه ها ساخته می شود.

در همین حال انجینر مسول ساخت خانه ها در منطقه سیاه آب می گوید که در دو شفت، شب و روز کار جریان دارد و تلاش جدی دارند تا خانه ها زودتر به مردم منطقه تحویل دهند.

از سوی هم مولوی شراف الدین مسلم معین وزارت احیا و انکشاف دهات کشور می گوید که بعد از ساخت خانه ها آنان زمینه کار برای مردم متضرر نیز فراهم می کنند.

گفتنی است که در منطقه سیاه آب قرار است ۲۲۵ خانه ساخته شود، این   منطقه بیشترین آسیب را در زلزله ۱۵ میزان متحمل شد.