کار بازسازی بخش سوم شاهراه سالنگ‌ها آغاز شد

کار بازسازی بخش سوم شاهراه سالنگ‌ها از ولسوالی خنجان تا ولسوالی دوشی ولایت بغلان به طول ۲۱.۳ کیلومتر، با حضور ملا محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه آغاز شد. با بازسازی این شاهراه، رفت و آمد مسافران و انتقال اموال تجارتی از ولایت‌های شمالی سهولت ایجاد می‌شود.

کار بازسازی بخش سوم شاهراه سالنگ‌ها از ولسوالی خنجان تا ولسوالی دوشی ولایت بغلان به طول ۲۱.۳ کیلومتر، با حضور ملا محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه آغاز شد.
با بازسازی این شاهراه، رفت و آمد مسافران و انتقال اموال تجارتی از ولایت‌های شمالی سهولت ایجاد می‌شود.