‏کار اسفالت ریزی سرک عمومی گردیز – زرمت آغاز گردید

کار اسفالت ریزی سرک عمومی گردیز – زرمت از سوی وزارت فواید عامه آغاز گردید. این سرک ۱۵ کیلومتر طول دارد و از شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا آغاز و الی ولسوالی زرمت این ولایت امتداد می یابد که ولایت های پکتیا، ‏پکتیکا و غزنی را با ولایت های جنوب غرب کشور ؛ زابل، کندهار […]

کار اسفالت ریزی سرک عمومی گردیز – زرمت از سوی وزارت فواید عامه آغاز گردید.

این سرک ۱۵ کیلومتر طول دارد و از شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا آغاز و الی ولسوالی زرمت این ولایت امتداد می یابد که ولایت های پکتیا، ‏پکتیکا و غزنی را با ولایت های جنوب غرب کشور ؛ زابل، کندهار و هرات وصل می نماید.

کار اعمار و ساختمان این سرک از سوی وزارت فوایدعامه با یکی از شرکت های ساختمانی و سرک سازی قرارداد شده است و عملاً کار آن جریان دارد.

‏قابل یاد آوریست؛ که با تکمیل نمودن این پروژه مشکلات ترانسپورتی مردم ولسوالی زرمت نسبت به گذشته حل خواهد شد، و سهولت های بیشتر ترانسپورتی برای باشندگان ولایات پکتیا و ولایات همجوار آن به مراکز صحی، تعلیمی و تحصیلی فراهم می شود.