کار استخراج معدن زمرد در ولسوالی حصه اول پنجشیر آغاز شد

کار استخراج معدن زمرد در ولسوالی حصه اول پنجشیر آغاز شد. ریس عمومی تنظیم منرال‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، برای ۲۰۰ تن از معدن‌کار زمرد، جواز فعالیت داده شده است. به گفته مسوولان، ۷۵۰ معدن زمرد در پنجشیر به ثبت رسیده که از این میان، ۵۰۰ معدن آن فعال است.

کار استخراج معدن زمرد در ولسوالی حصه اول پنجشیر آغاز شد.
ریس عمومی تنظیم منرال‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، برای ۲۰۰ تن از معدن‌کار زمرد، جواز فعالیت داده شده است.
به گفته مسوولان، ۷۵۰ معدن زمرد در پنجشیر به ثبت رسیده که از این میان، ۵۰۰ معدن آن فعال است.