کارزارجمع آوری کتاب ، تلاشی برای غنامندی کتابخانه ی عامه ی نیمروز

برای غنامندی کتابخانه ی عامه در نیمروز، کارزار جمع آوری کتاب به راه انداخته شد. درین کارزار، ریاست اطلاعات وفرهنگ نیمروز ، دریک فراخوان عمومی ، از همه ی شهروندان، به ویژه قلم به دستان خواسته تا برای غنامندی کتابخانه ی عامه ، کتاب اهدا کنند. مفتی حبیب‌الله “الهام”، رئیس اطلاعات و فرهنگ نیمروز ، […]

برای غنامندی کتابخانه ی عامه در نیمروز، کارزار جمع آوری کتاب به راه انداخته شد.
درین کارزار، ریاست اطلاعات وفرهنگ نیمروز ، دریک فراخوان عمومی ، از همه ی شهروندان، به ویژه قلم به دستان خواسته تا برای غنامندی کتابخانه ی عامه ، کتاب اهدا کنند.
مفتی حبیب‌الله “الهام”، رئیس اطلاعات و فرهنگ نیمروز ، در مراسم آغاز این کارزار، در جمعی از فرهنگیان ، علما و جوانان،در رابطه به مسؤولیت هرفرد مسلمان در قبال جامعه صحبت نموده گفت:بعد از عبادت الله ﷻ هر انسان‌ وجیبه دارد که مسؤولیت‌های اجتماعی خویش رانیز شناسایی و به آنها رسیدگی نماید.
درین نشست، شماری فرهنگیان و علما، کتاب رامیراث و سرمایه خوبی دانستند که در نتیجۀ مطالعات و زحمات نویسندگان به دست می آید.
آنان از همه شهروندان خواستند تا برای کتابخانه ی عامه کتاب اهدا کنند.
در حال حاضر، همه ولایت ها کتابخانه عامه دارد.
این کتابخانه ها در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ، همه روزه به گونه ی رایگان فعالیت دارد و هر از گاهی گواه دانش آموزان، دانشجویان ودیگر قلم به دستانی است که به معلومات نیاز دارند.