کارترمیم شاهراه هرات –کندهار به طول ۱۳۰کیلومتر جریان دارد

کار ترمیم شاهراه هرات – کندهار از منطقه شوز ولایت هرات الی جوزار ولایت فراه به طول ۱۳۰کیلومتر به ارزش ۴۰میلیون افغانی از سوی وزارت فواید عامه جریان دارد. پروژه متذکره توسط پرسونل و ماشینری ریاست فواید عامه ولایت هرات جریان دارد که در امتداد این سرک ۱۳ پایه پلچک نیز ترمیم می گردد، که […]

کار ترمیم شاهراه هرات – کندهار از منطقه شوز ولایت هرات الی جوزار ولایت فراه به طول ۱۳۰کیلومتر به ارزش ۴۰میلیون افغانی از سوی وزارت فواید عامه جریان دارد.

پروژه متذکره توسط پرسونل و ماشینری ریاست فواید عامه ولایت هرات جریان دارد که در امتداد این سرک ۱۳ پایه پلچک نیز ترمیم می گردد، که کار آن ۹۰در صد تکمیل و کار متباقی آن در آینده نزدیک نیز تکمیل خواهد شد.

‏با تکمیل کار این پروژه مشکلات ترانسپورتی مردم نسبت به گذشته حل شده و مردم به سهولت رفت آمد خواهد کرد.