پلنگ برفی گرفتار شده در یک مکان امن در شهرفیض آباد نگهداری می شود

ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان گزارش داده که یک قلاده پلنگ برفی پنج شنبه گذشته در ولسوالی زیباک بعد از دریدن ۳۰ راس بز و گوسفند به دام مردم محل افتاد و اکنون در مکان امن در شهر فیض آباد نگهداری می شود.   این پلنگ برفی به همکاری مقامات ولسوالی زیباک از طریق دامی […]

ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان گزارش داده که یک قلاده پلنگ برفی پنج شنبه گذشته در ولسوالی زیباک بعد از دریدن ۳۰ راس بز و گوسفند به دام مردم محل افتاد و اکنون در مکان امن در شهر فیض آباد نگهداری می شود.

 

این پلنگ برفی به همکاری مقامات ولسوالی زیباک از طریق دامی که توسط مردم محل برای نگهداری مواشی شان افراز کرده بودند گرفتار شده است . این پلنگ برفی که اکنون در محل امن نگهداری می شود،پس از درمان به‌ زیستگاه طبیعی آن دوباره رها خواهد شد. پلنگ برفی در فهررست حیات وحش قابل حفاظت که نسل شان در حال انقراض می باشد، قرار دارد .آزادی‌ پلنگ برفی نه تنها حفاظت از نسل این درنده بلکه برای نگهداری تعادل محیط زیست در منطقه‌ با اهمیت است.