آغاز ۱۰ پروژه عمرانی به ارزش ۱۶ هزار دالر در پنجشیر

مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند، کار ۱۰ پروژه عمرانی به ارزش ۱۶ هزار دالر به همکاری مالی کمیته ناروی برای افغانستان در ولسوالی رخه این ولایت آغاز شده است. این پروژه‌ها شامل ساخت ذخیره‌گاه‌های آب، تنظیم شبکه‌های آبی، پاک‌سازی کانال‌ها و بافت گبین می‌شود.

مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند، کار ۱۰ پروژه عمرانی به ارزش ۱۶ هزار دالر به همکاری مالی کمیته ناروی برای افغانستان در ولسوالی رخه این ولایت آغاز شده است.
این پروژه‌ها شامل ساخت ذخیره‌گاه‌های آب، تنظیم شبکه‌های آبی، پاک‌سازی کانال‌ها و بافت گبین می‌شود.