وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان

میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان در مرز تورخم درگیری صورت گرفته استوزارت امور داخله می‌گوید، در اثر تیر اندازی سربازان پاکستانی به سوی نیروهای افغان در شهرک تورخم ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار، میان نیروهای افغان و پاکستانی درگیری رخ داده است. این وزارت می‌افزاید، مسوولان دو طرف تلاش می‌کنند علت این درگیری را دریابند […]

میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان در مرز تورخم درگیری صورت گرفته استوزارت امور داخله می‌گوید، در اثر تیر اندازی سربازان پاکستانی به سوی نیروهای افغان در شهرک تورخم ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار، میان نیروهای افغان و پاکستانی درگیری رخ داده است.

این وزارت می‌افزاید، مسوولان دو طرف تلاش می‌کنند علت این درگیری را دریابند تا از تکرار چنین رویداد در آینده جلوگیری شود.