وزیر خارجه کشور به کشور ترکیه سفر نمود

وزیر خارجه کشور، محترم مولوی امیرخان متقی به کشور ترکیه سفر نمود. وی از سفارت افغانستان در انقره، همچنان از کنسلگری افغانستان در استانبول دیدن خواهد کرد. همچنان با مسئولین کشور ترکیه، تجاران و متنفذین افغان در آن کشور، علماء، نهاد های خیریه وشرکت ها در آنجا دیدن خواهد داشت.

وزیر خارجه کشور، محترم مولوی امیرخان متقی به کشور ترکیه سفر نمود.

وی از سفارت افغانستان در انقره، همچنان از کنسلگری افغانستان در استانبول دیدن خواهد کرد.

همچنان با مسئولین کشور ترکیه، تجاران و متنفذین افغان در آن کشور، علماء، نهاد های خیریه وشرکت ها در آنجا دیدن خواهد داشت.