تحصیلات

وزیر تحصیلات عالی: علوم دینی و عصری هر دو سبب ترقی کشور هستند.

شیخ ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی در مراسمی در پوهنتون ‎ننگرهار گفت، همیشه توصیه عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله همین است که علم را با معیار و کیفیت برابر کرده و از گماشتن افراد ضعیف جلوگیری کنید. وزیر تحصیلات عالی در این مراسم افزود، علوم دینی و عصری هر دو سبب ترقی کشور می‌شوند.

شیخ ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی در مراسمی در پوهنتون ‎ننگرهار گفت، همیشه توصیه عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله همین است که علم را با معیار و کیفیت برابر کرده و از گماشتن افراد ضعیف جلوگیری کنید.
وزیر تحصیلات عالی در این مراسم افزود، علوم دینی و عصری هر دو سبب ترقی کشور می‌شوند.