واردشدن خسارات هنگفت بر اثر سیلاب‌ها

در اثر بارندگی‌ و سیلاب‌ای اخیر در ولسوالی ناری ولایت کنر، سرک‌ها، سربندها و زمین‌های زراعتی تخریب و به باشندگان محل نیز خسارات هنگفتی مالی وارد شده است.

در اثر بارندگی‌ و سیلاب‌ای اخیر در ولسوالی ناری ولایت کنر، سرک‌ها، سربندها و زمین‌های زراعتی تخریب و به باشندگان محل نیز خسارات هنگفتی مالی وارد شده است.