هلال احمر افغانی بیست کودک مبتلا به بیماری های قلبی را به شفاخانه ها معرفی کرد

در دنباله درمان کودکان بیمار، هلال احمر افغانی بیست کودک دیگر که  مبتلا به بیماری های قلبی اند جهت درمان  به شفاخانه  ها معرفی کرد. دفتر مطبوعاتی هلال احمر افغانی امروز با نشر این خبر گفته است:  ۲۰ تن کودک مبتلا به سوراخ قلب برای درمان به دو شفاخانه داخلی در پایتخت معرفی شدند، هزینه درمان  این […]

در دنباله درمان کودکان بیمار، هلال احمر افغانی بیست کودک دیگر که  مبتلا به بیماری های قلبی اند جهت درمان  به شفاخانه  ها معرفی کرد.

دفتر مطبوعاتی هلال احمر افغانی امروز با نشر این خبر گفته است:  ۲۰ تن کودک مبتلا به سوراخ قلب برای درمان به دو شفاخانه داخلی در پایتخت معرفی شدند، هزینه درمان  این کودکان از سوی هلال احمر افغانی پرداخت می شود.

درطی ۱۵ ماه گذشته،  هلال احمر افغانی ۱۹۷۲ کودک را که بیشتر به بیماری های قلبی مبتلا بودند برای تداوی به شفاخانه های مختلف معرفی داشته است.