هشت نهاد دولتی به وزارت‌خانه‌ها مدغم شد

بر بنیاد یک فرمان رهبر امارت اسلامی، هشت نهاد دولتی که پیش از این زیر اداره وزارت‌خانه‌ها نبودند، اکنون به وزارت‌خانه‌ها مدغم شده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که این تصمیم پس از فرمان رهبر امارت اسلامی برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته شده […]

بر بنیاد یک فرمان رهبر امارت اسلامی، هشت نهاد دولتی که پیش از این زیر اداره وزارت‌خانه‌ها نبودند، اکنون به وزارت‌خانه‌ها مدغم شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که این تصمیم پس از فرمان رهبر امارت اسلامی برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته شده است.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این ادارات تغییر کرده بر ادارات دیگر یعنی ادغام شده در ادارات دومی و این پروسه به‌خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی همچنان جلوگیری از مصارف بی‌‎جا و همچنان مدیریت خوب ادارات عملی شده.»

اداره عالی تفتیش به بست معاونیت به ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ادغام شده است.

شورای عالی طبی افغانستان به بست ریاست عمومی به وزارت صحت عامه ادغام شده است.

اداره ملی دوا و غذا به بست معینیت به وزارت صحت عامه مدغم شده است.

اداره راه‌آهن به وزارت فواید عامه و بست معینیت به آن داده شده است.

آزمایش‌گاه‌های مرکزی و ولایتی تیل و گاز و تشکیلات آن از اداره ملی نورم و استندرد به معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه مدغم شده است.

آزمایش‌گاه‌های مرکزی و ولایتی مواد خوراکی و تشکیلات آن از اداره ملی نورم و استندرد به معینیت دوا و غذا وزارت صحت عامه ادغام شده است.