هرات : در ولسوالی شیندند یک باب مدرسه دینی افتتاح شد

راپورها می‌گویند؛ در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک باب مدرسه دینی افتتاح شد، همچنین در ولسوالی ادرسکن ولایت مذکور سنگ بنای یک باب مدرسه دینی گذاشته شد. در راپوری رسیده از مسئولین تعلیم و تربیه ولایت هرات گفته شده است، که در منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند یک باب مدرسه دینی به اسم اصحاب صفه (رضوان […]

راپورها می‌گویند؛ در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک باب مدرسه دینی افتتاح شد، همچنین در ولسوالی ادرسکن ولایت مذکور سنگ بنای یک باب مدرسه دینی گذاشته شد.

در راپوری رسیده از مسئولین تعلیم و تربیه ولایت هرات گفته شده است، که در منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند یک باب مدرسه دینی به اسم اصحاب صفه (رضوان الله علیهم اجمعین) افتتاح شد.

همچنین در منطقه خم موسی ولسوالی ادرسکنِ ولایت مذکور سنگ بنای یک باب مدرسه دینی به اسم عرفان العلوم گذاشته شد.

مدارس مذکور در نتیجه تلاش‌های مسئولین تعلیم و تربیه و کمک‌های فراموش نشدنی مردم متدین اکمال و افتتاح شده و در آینده با مصارف مالی عموم مردم تمویل خواهند شد.

مراسم افتتاح و تاسیس مدارس در اوقات جداگانه طبق معمول، با تلاوت چند آیات مبارک قرآن عظیم الشان آغاز شده و با دعا خاتمه یافت.