کابینه

هجدهمین جلسه کابینه؛ کار باقی مانده شاهراه کابل – لوگر تکمیل میگردد

هجدهمین نشست کابینه امارت اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (۲۲شعبان المعظم/۱۴ حوت) به رهبری الحاج ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزراء برگزار شد که در آن در مورد شماری از موضوعات بحث و تصامیم گرفته شد. این جلسه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد، پس از آن در این نشست به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده […]

هجدهمین نشست کابینه امارت اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (۲۲شعبان المعظم/۱۴ حوت) به رهبری الحاج ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزراء برگزار شد که در آن در مورد شماری از موضوعات بحث و تصامیم گرفته شد.

این جلسه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد، پس از آن در این نشست به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده شد تا کار اعمار شاهراه کابل-لوگر از پل محمود خان تا چهار آسیاب را در اوایل ماه سال آینده آغاز و کارهای باقی مانده آن را تکمیل کند.

همچنین در این نشست طرح ده ساله نهال شانی که از طرف اداره ملی محیط زیست ساخته شده است تائید گردید تا از طرف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در همکاری با ادارات مربوطه عملی گردد.

از سوی هم در جلسه کابینه به کمیسیون امنیتی وظیفه سپرده شد تا تمام قاچاقبرانی که در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند، جاهای فعالیت و مواد ممنوعه شان را کشف و در مورد آن اقدامات جدی را روی دست بگیرد.

در این جلسه ادارات امارتی موظف به عقد قرارداد با شرکت های امارتی از یک منبع واحد گردیده و فیصله شد تا در مواردیکه این شرکت ها قابلیت انجام آن را دارند، در اولویت قرار بگیرند.

نشست با دعای خیر خاتمه یافت.