نهمین نشست کابینه؛ در مورد شاهراه واخان، نصاب تعلیمی و کنترول نرخ ها بحث شد

نهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبه الله آخندزاده حفظه الله روز دوشنبه (۶ جمادی الاول/ ۲۹ عقرب) برگزار گردید که در دو روز دوام نمود، پیرامون برخی از موضوعات بحث و تصامیم اتخاذ صورت گرفت. این نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد که در […]

نهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبه الله آخندزاده حفظه الله روز دوشنبه (۶ جمادی الاول/ ۲۹ عقرب) برگزار گردید که در دو روز دوام نمود، پیرامون برخی از موضوعات بحث و تصامیم اتخاذ صورت گرفت.
این نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد که در آن به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده شد که شاهراه واخان بدخشان را سروی، دیزاین و در مورد قرار داد ساخت اساسی آن اقدامات لازم انجام داده و پلان نهایی آن را جهت منظوری به مقام امارت اسلامی ارائه نماید.
همچنین به کمیته گماشته شده در مورد ساختن نصاب مکاتب و پوهنتون ها وظیفه سپرده شد تا به منظور تسریع امور ساخت نصاب جدید برای پوهنتون ها و مکاتب مطابق اصول اسلامی کار نماید و از طرف دیگر به وزارت انرژی و آب وظیفه سپرده شد، مساجدی که از اثر عدم تادیه بل برق، برق آنها قطع گردیده است، میتر ها نصب و برق آنها دوباره وصل گردد.
در این جلسه کابینه، به هیئتی تحت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ و به عضویت وزارت های ارشاد، حج و اوقاف و امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایت وظیفه سپرده شد تا جهت از بین بردن محترمانه کاغذ های متبرکه و مقدس، استفتاء را آماده و به مقام امارت اسلامی افغانستان پیشکش نمایند.
از جانب دیگر، به وزارت ارشاد، حج و اوقاف وظیفه سپرده شد که در همکاری با وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات جهت حفظ نسخه های قرآن و سایر کاغذ های مقدس و کتاب های که به لحاظ صحافتی ضعیف شده اند را در کوه ها و یا در دیگر جاهای مصؤن اماکن را درست و در آنجا نگهداری صورت گیرد و سایر از آنها که امکان صحافت دوباره آن می رود؛ طریقه صحافت دوباره آن را در نظر بگیرند.
در این نشست کابینه همچنان به کمیسیون کنترول قیمت ها وظیفه سپرده که با توجه به افزایش ارزش افغانی، تدابیر لازم برای کنترول قیمت مواد غذایی و سایر اشیای تجاری اتخاذ شود.
جلسه با دعای خیر به پایان رسید.