نمایشگاه بی‌بی خدیجه کبرا (رض) با امضای ۷۸قرار داد خاتمه یافت

مراسم که به همین مناسبت در دفتر مرکز نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغانستان برگزار گردیده بود. محترم محمد زبیر دین‌پرور، رئیس عمومی تجارت بین‌الملل وزارت صنعت و تجارت گفت: با آمدن ا.ا.ا حق زنان به شکل واقعی و شرعی آن به زنان افغان داده شده است. وی این نمایشگاه را در تاریخ کشور بی بدیل […]

مراسم که به همین مناسبت در دفتر مرکز نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغانستان برگزار گردیده بود.

محترم محمد زبیر دین‌پرور، رئیس عمومی تجارت بین‌الملل وزارت صنعت و تجارت گفت: با آمدن ا.ا.ا حق زنان به شکل واقعی و شرعی آن به زنان افغان داده شده است.

وی این نمایشگاه را در تاریخ کشور بی بدیل دانسته افزود: این اولین نمایشگاه ویژه زنان در تاریخ افغانستان است.

همچنان بانو سلما یوسفزی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در حاشیه این مراسم دست‌آوردهای نمایشگاه بی‌بی خدیجه کبرا (رض) را قرار ذیل عنوان نمود: امضای۷۸قرارداد، ایجاد کمربند تجاری بین ولایات کشور، تبادل تجارب تجاری میان زنان متشبث، آموزش بلند بُردن استندردهای تولید و بازار یابی برای زنان و ایجاد کمیسیون جهت رفع مشکلات زنان متشبث در سطح ولایات کشور.

او همچنان از تفاهمنامه‌ها میان زنان متشبث و وزارت های محترم کار و امور اجتماعی، وزارت محترم زراعت مالداری و آبیاری و انجمن هوتل‌داران در آینده نزدیک نیز خبر داد.

در اخیر مراسم اختتام نمایشگاه بی‌بی خدیجه کبرا رض به شماری از روسا و کارمندان وزارت صنعت و تجارت و سکتور امنیتی جهت تامین امنیت نمایشگاه لوح تقدیر اهدا گردید.