نشست کمیتۀ سرمایه گذاری بین الوزارتی برگزار شد

کمیتۀ سرمایه گذاری بین الوزارتی  که به هدف تسریع روند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد شده است نخستین نشست خود را برگزار کرد دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا امروز با نشر این خبر گفته است: در این نشست تاکید شد که کمیته برای سهولت های بیشتر سرمایه گذاری اقدام کند و همچنان گفته شد […]

کمیتۀ سرمایه گذاری بین الوزارتی  که به هدف تسریع روند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد شده است نخستین نشست خود را برگزار کرد

دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا امروز با نشر این خبر گفته است: در این نشست تاکید شد که کمیته برای سهولت های بیشتر سرمایه گذاری اقدام کند

و همچنان گفته شد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با در نظرداشت معیارهای طرح شده  از سوی کمیته بین الوزراتی، طرح ها و برنامه های شان را در بخش سرمایه گذاری به شکل فزیکی به دارالانشای کمیسیون اقتصادی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا ارسال بدارند.