نشست های مقدماتی کمیته های مشترک به هدف افزایش تجارت میان افغانستان و ایران انجام شد

نشست‌های مقدماتی کمیته های مشترک تعیین شده میان افغانستان و ایران دایر و پیرامون انکشاف روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور و از میان برداشتن مشکلات موجوده در این راستا به اساس توافقنامه های قبلی صحبت به عمل آمد. این نشست ها که در گمرکات سرحدی دو کشور انجام شد، طرفین پیرامون افزایش سطح تجارت […]

نشست‌های مقدماتی کمیته های مشترک تعیین شده میان افغانستان و ایران دایر و پیرامون انکشاف روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور و از میان برداشتن مشکلات موجوده در این راستا به اساس توافقنامه های قبلی صحبت به عمل آمد.
این نشست ها که در گمرکات سرحدی دو کشور انجام شد، طرفین پیرامون افزایش سطح تجارت و ترانزیت توافق نمودند،که معیاد کار از ۸ ساعت به ۱۶ساعت در گمرکات اسلام قلعه، ابونصر فراهی و نیمروز و سه گمرک سرحدی طرف ایران افزایش یافت. همچنان در مورد افزایش صادرات و واردات میان دو کشور توافق صورت گرفت تا شمار موتر های باربری روزانه از ۵۵۰ الی۱۲۰۰ ازدیاد یابد. در این نشست‌ها محدودیت بیست روزه موتر های باربری ایرانی به خاک افغانستان نیز برداشته شد.
همچنان طرفین به منظور توسعه تجارت برخی از فیس های تعیین شده را نیز ملغا اعلان نمودند. ایران ۱۰۴ دالر و افغانستان ۵۰۰۰ افغانی فیس خاک پولی را لغوه نمودند.
قابل‌ یاد آوریست که هدف این نشست‌ها تعقیب توافقنامه‌های است که چندی پیش محترم ملا عبدالغنی برادر آخند طی سفر رسمی خویش به کشور ایران با مسوولین امور آن کشور انجام داده بود. حین سفر رسمی معاون اقتصادی ریاست الوزراء به ایران به منظور افزایش سطح تجارت و ترانزیت میان دو کشور برخی از توافقنامه‌ها به امضاء رسیده بود و جهت تعقیب آن بر گماشتن کمیته‌های مشترک نیز توافق صورت گرفته بود.