مروری به نشرات سایت‌های خبر داخلی و خارجی

شماری از سایت‌های خبری داخلی و خارجی در نشرات امروزشان در کنار تحولات جهان و منطقه به تحولات در افغانستان نیز پرداخته‌اند. سایت خبری اسپوتنیک زیر عنوان «برگشت بیش از شش هزار مهاجر افغانی طی دو روز از پاکستان» نوشته کرده است. بیش از شش هزار مهاجر افغان مقیم پاکستان به کشور بازگشته‌اند و جهت […]

شماری از سایت‌های خبری داخلی و خارجی در نشرات امروزشان در کنار تحولات جهان و منطقه به تحولات در افغانستان نیز پرداخته‌اند.

سایت خبری اسپوتنیک زیر عنوان «برگشت بیش از شش هزار مهاجر افغانی طی دو روز از پاکستان» نوشته کرده است.

بیش از شش هزار مهاجر افغان مقیم پاکستان به کشور بازگشته‌اند و جهت دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت سرپرست افغانستان خبر داده است که شش هزار و چهل و پنج مهاجر افغان مقیم پاکستان طی روز‌های پنجشبه و جمعه از طریق تورخم به کشور برگشتند.

سایت خبری شفقنا افغانستان تحت عنوان «وزارت صحت امارت اسلامی از آغاز کار نوسازی شفاخانه جمهوریت خبرداد» نوشته است: مسوولان در وزارت صحت عامه می‌گویند آنان می‌خواهند شفاخانه جهوریت در کابل را مطابق معیارهای جهانی بازسازی و نوسازی نمایند که دیگر هیچ شهروند کشور مجبور نگردد تا برای تداوی به بیرون از کشور بروند.

در همین حال، مسوولان در شفاخانه جمهوریت به رسانه‌ها گفته‌اند که با تکمیل کار نوسازی این شفاخانه، خدمات آن به صورت موقت در شفاخانه علی جناح ارائه خواهد شد.

سایت خبری طلوع نیوز زیر عنوان «امارت اسلامی: در ایران و پاکستان اتشه‌های امور مهاجران ما فعال‌اند» نگاشته است: وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید که به هدف تنظیم امور مهاجران، در شهر‌های  ایران و پاکستان اتشه‌های مهاجران امارت اسلامی فعالیت دارند.

عبدالرحمان راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان به طلوع نیوز می‌گوید که به زودی اتشه‌های امارت اسلامی در شهرهای استانبول و انقره ترکیه نیز فرستاده خواهند شد.