نرخ تورم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

مسوولان بانک مرکزی در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت می‌گویند که نرخ تورم در ماه ثور جاری در کشور به منفی ۲.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که در سال گذشته در همین زمان، نرخ تورم ۱۵.۴ درصد بود.

مسوولان بانک مرکزی در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت می‌گویند که نرخ تورم در ماه ثور جاری در کشور به منفی ۲.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که در سال گذشته در همین زمان، نرخ تورم ۱۵.۴ درصد بود.