سیلاب

نجات هموطنان گیر مانده در سیلاب‌ها توسط منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری

منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری روز گذشته در تپه جرخشک بغلان مرکزی هموطنان مان به شمول زنان و کودکان را که در سیلاب ها گیر مانده بودند، نجات دادند. همچنان قول اردوی ۲۱۷ عمری به تمام قطعات و جزوتام های مربوطه وظیفه سپرده است تا با استفاده از امکانات موجود هموطنان گیر افتاده در سیلاب […]

منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری روز گذشته در تپه جرخشک بغلان مرکزی هموطنان مان به شمول زنان و کودکان را که در سیلاب ها گیر مانده بودند، نجات دادند.

همچنان قول اردوی ۲۱۷ عمری به تمام قطعات و جزوتام های مربوطه وظیفه سپرده است تا با استفاده از امکانات موجود هموطنان گیر افتاده در سیلاب را نجات دهند.
از سوی هم پرسونل انجنیری کندک حمایوی در حال آماده و ارایه خدمات به متضررین این رویداد می باشند.