مولوی عبدالسلام حنفی: محتسبین بهترین روش امر بالمعروف و نهی عن المنکر با اخلاق نیک است

اشتراک و سخنرانی معاون اداری ریاست الوزراء در سیمینار ارتقای ظرفیت برای رئیسان و محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز در سیمینار ارتقای ظرفیت برای رئیسان و محتسبین امر بالمعروف و نهی عنی المنکر ولایت کابل که از طرف […]

اشتراک و سخنرانی معاون اداری ریاست الوزراء در سیمینار ارتقای ظرفیت برای رئیسان و محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز در سیمینار ارتقای ظرفیت برای رئیسان و محتسبین امر بالمعروف و نهی عنی المنکر ولایت کابل که از طرف وزارت محترم امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

معاون اداری ریاست الوزراء ضمن ابراز قدردانی از هیئت رهبری و مسئولین این وزارت جهت برگزاری چنین سیمینارها، این نوع سیمینارها را برای ارتقای ظرفیت و ایجاد هماهنگی در میان مسئولین و کارمندان ادارات مهم خواند.

محترم مولوی عبدالسلام حنفی گفت که امارت اسلامی نتیجه و ثمرۀ خون هزاران تن از علماء، حافظین قران کریم، مجاهدین و فرزندان این سرزمین می‌باشد و لازم است تا مسئولین امارت اسلامی خصوصاً محتسبین امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات این وزارت با مسئولیت پذیری و رفتار نیک و حسنه با جان و دل از نظام محافظت نمایند.

معاون اداری ریاست الوزراء خاطر نشان کرد که رفتار نیک مسئولین و محتسبین وزارت متذکره با مردم بهترین روش برای امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که آنان باید از این امر مهم غفلت نورزند و مردم را با رفتار و کردارشان به طرف کارهای نیک و دوری از کارهای ناشایست سوق دهند.

محترم مولوی عبدالسلام حنفی هم‌چنین به مسئولیت مهم و خطیر مسئولین سمع شکایات این وزارت اشاره نمود و گفت که استماع و جمع آوری شکایات و نظریات مردم و رساندن آنان به مسئولین نقش بزرگی در اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم دارد و از آنان خواست تا به امانتداری کامل، نظریات و شکایات مردم را جمع آوری نموده و به مسئولین امارت اسلامی برسانند زیرا جلوگیری از ظلم و برقراری عدالت خود نوعی از امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که از جملۀ آرمان‌های اصلی شهدای راه آزادی به‌شمار می‌رود و بر مسئولین امارت اسلامی لازم است تا آرمان شهداء را حفاظت نمایند.

معاون اداری ریاست الوزراء در اخیر بر عزم راسخ امارت اسلامی بر توسعه و آبادی کشور اشاره نمود و افزود که آنان با راه اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و انکشافی، تلاش می‌کنند کشور را وارد مرحلۀ توسعه و ترقی نمایند.#