مولوی ذاکر: در امارت اسلامی تبعیض وجود ندارد

  محترم مولوی ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز با علمای کرام و بزرگان اهل تشیع ولایات مختلف کشور، دیدار نمود. در این دیدار علما و بزرگان اهل تشیع از بزرگان امارت اسلامی بخاطر حل بعضی از مشکلات مردم قوم هزاره تشکر نموده، گفتند که نقطه اختلاف میان امارت […]

 

محترم مولوی ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز با علمای کرام و بزرگان اهل تشیع ولایات مختلف کشور، دیدار نمود.

در این دیدار علما و بزرگان اهل تشیع از بزرگان امارت اسلامی بخاطر حل بعضی از مشکلات مردم قوم هزاره تشکر نموده، گفتند که نقطه اختلاف میان امارت اسلامی و مردم اهل تشیع وجود ندارد و موقف آنان در راستای همکاری با امارت اسلامی روشن است.

علما و بزرگان قومی متذکره خواست ها و مشکلات بعضی از مناطق قوم هزاره را با رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء شریک ساختند.

مولوی ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء ضمن ابراز خرسندی از دیدار با آنان، گفت که در چوکات امارت اسلامی هیچگونه جایی برای تبعیض و تفاوت وجود ندارد و با تمام هموطنان به گونه یکسان برخورد میشود‌.

محترم مولوی ذاکر با تأکید گفت: جای خرسندی است که تمام اقوام باهم برادر، متنفذین و علمای کرام با اطمینان خاطر خواست ها، مشکلات و پیشنهادات مردم خویش را با مسئولین امارت اسلامی شریک می سازند.

رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء در اخیر صحبت هایش به متنفذین و علمای متذکره اطمینان داد که خواست ها و پیشنهادات آنان را با مسؤولین مربوطه شریک خواهد ساخت.#