مولوی ذاکر: امارت اسلامی از جوانان مبتکر حمایت و با آنان همکاری میکند

محترم مولوی ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز در دیدار با شماری از جوانان مبتکر، اختراعات آنان را تقدیر کرد.   این جوانان مبتکر گفتند که یک سیستم تسخین منازل را ساخته اند که توان رقابت با وسایل وارداتی از خارج را دارد و اکنون دهها خانواده از آن […]

محترم مولوی ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز در دیدار با شماری از جوانان مبتکر، اختراعات آنان را تقدیر کرد.

 

این جوانان مبتکر گفتند که یک سیستم تسخین منازل را ساخته اند که توان رقابت با وسایل وارداتی از خارج را دارد و اکنون دهها خانواده از آن استفاده می‌توانند که نتیجه خوب نیز داده است.

 

به گفته آنان، طرح خانه های سبز را برای مناطق گرمسیر تکمیل کرده که موثریت آن بیشتر است.

 

مولوی ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء ابتکار جوانان افغان را قابل افتخار دانست و افزود که بازسازی افغانستان به ابتکار و تلاش‌های نسل جوان نیازمند است.

 

وی خاطرنشان کرد که امارت اسلامی به هدف توسعه و سرمایه‌گذاری بالای جوانان مبتکر همیشه همکاری می کند تا زمینه تولید مواد در داخل کشور فراهم گردد.

 

در اخیر این دیدار، محترم مولوی ذاکر از طرح متذکره تقدیر کرده، جوان مبتکر را تشویق نمود و به هر گونه همکاری به آنان، اطمینان داد.#