‏موضوعات مهم در سفر هیئت امارت اسلامی به جمهوری اسلامی ایران، تحت سرپرستی محترم ملا برادر اخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء

‏موضوعات مهم در سفر هیئت امارت اسلامی به جمهوری اسلامی ایران، تحت سرپرستی محترم ملا برادر اخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء: ۱ـ ازدیاد واردات و صادرات افغانی از طریق چابهار. ۲ـ ایجاد سهولت ها برای صادرات و واردات. ۳ـ تاکید هردو جانب بر وصل ایران با کشور چین ازطریق واخان، ‏و تعین تیم های مخصوص […]

‏موضوعات مهم در سفر هیئت امارت اسلامی به جمهوری اسلامی ایران، تحت سرپرستی محترم ملا برادر اخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء:

۱ـ ازدیاد واردات و صادرات افغانی از طریق چابهار.

۲ـ ایجاد سهولت ها برای صادرات و واردات.

۳ـ تاکید هردو جانب بر وصل ایران با کشور چین ازطریق واخان، ‏و تعین تیم های مخصوص بخاطر سرعت کار عملی و تعقیب این موضوع.

۴ـ وصل ایران با ازبکستان، از طریق افغانستان، همچنان ایجاد خط آهن در این مسیر و نیز در مسیر کوریدور واخان.

۵ـ توافق نظر و تاکید هردو جانب، بر ایجاد مسیر خط آهن الی قندهار.

۶ـ مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر

و نیز تلاش های مشترک بخاطر دریافت معیشت و کشت بدیل به دهاقین افغان.

۷ـ دوام فعالیت های گمرکی با ایران الی ۲۴ ساعت.

۸ـ معافیت خاک پولی از هردو جانب.

۹ـ همنظری در تعادل تجارتی با ایران و برداشتن گام های عملی در این راستا.

۱۰ـ وضع تعرفه های ترجیحی بر بعض صادرات افغانی.

‏۱۱ـ ایجاد کمیته های مشترک بخاطر رفع مشکلات مهاجرین افغان و نیز یک سلسله موضوعات دیگر.