منطقه دند غوری پلخمری کاملا فتح گردید،۱ تانگ ومقادیر زیاد سلاح ومهمات غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” منطقه دند غوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان را کاملا فتح کردند. منطقه متذکره طی عملیات گستردۀ مجاهدین فتح گردید ویک تانگ ومقادیر زیاد سلاح ومهمات به دست مجاهدین غنیمت گرفته شد. خبرمیگوید که عملیات مجاهدین هنوز به سرعت به پیش روان است […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” منطقه دند غوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان را کاملا فتح کردند.

منطقه متذکره طی عملیات گستردۀ مجاهدین فتح گردید ویک تانگ ومقادیر زیاد سلاح ومهمات به دست مجاهدین غنیمت گرفته شد.

خبرمیگوید که عملیات مجاهدین هنوز به سرعت به پیش روان است واکنون مجاهدین منطقه شهر نو را محاصره کرده اند.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.