منسوبین قول اردوی ۲۰۹ الفتح تعدادی آثار قدیمه و عتیقه جات را در ولایت بامیان کشف و ضبط نمودند

روز گذشته بر اساس راپور های استخباراتی مدیریت استخبارات قوماندانی قول اردوی ۲۰۹ الفتح وزارت دفاع ملی در هماهنگی با منسوبین استخبارات ولایات بامیان، کابل و مزار سه تن از قاچاقچیان را شناسایی و‌ دستگیر نمود که همراهشان به ارزش ۲۷ میلیون دالر آثار تاریخی و عتیقه را نیز کشف و ضبط نمودند. این آثار […]

روز گذشته بر اساس راپور های استخباراتی مدیریت استخبارات قوماندانی قول اردوی ۲۰۹ الفتح وزارت دفاع ملی در هماهنگی با منسوبین استخبارات ولایات بامیان، کابل و مزار سه تن از قاچاقچیان را شناسایی و‌ دستگیر نمود که همراهشان به ارزش ۲۷ میلیون دالر آثار تاریخی و عتیقه را نیز کشف و ضبط نمودند.

این آثار شامل دو بت (مجسمه)، دو جسد مومیایی شده، یک تاج طلا، پنج صندوق، دو شمشیر و یک کتاب با ۱۷ صفحه طلا نوشته شده میباشد؛ این آثار و عتیقه جات به موزیم ملی کشور تحویل داده شد.

همچنان در رابطه به فروش این آثار تاریخی و عتیقه چند شخص دیگر هم دستگیر شده اند که تحت بررسی قرار دارند.