معین زراعت و مالداری وزارت زراعت به ارزش نزدیک به ۳ میلیون دالر پروژهای زراعتی را افتتاح کرد

مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، به ارزش ۲ میلیون ۸۰۰ هزار دالر امریکایی چندین پروژه عام‌المنفعه زراعتی، آبیاری، باغداری و مالداری را که از سوی بنیاد روپانی در همکاری وزارت زراعت در ولسوالی سروبی ولایت کابل تطبیق شده است افتتاح نمود. در محفل افتتاح این پروژه‌ها مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت […]

مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، به ارزش ۲ میلیون ۸۰۰ هزار دالر امریکایی چندین پروژه عام‌المنفعه زراعتی، آبیاری، باغداری و مالداری را که از سوی بنیاد روپانی در همکاری وزارت زراعت در ولسوالی سروبی ولایت کابل تطبیق شده است افتتاح نمود.

در محفل افتتاح این پروژه‌ها مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری به ایراد سخن پرداخته و از امید‌های آینده در راه‌اندازی فعالیت‌های دیگر خبر داد:” این مسوولیت ماست که از مردم نیازمند پرسان کنیم و به مشکلات شان رسیدگی کنیم، همین‌گونه کوشش می‌کنیم که پروژه‌هایی که دارای موثریت و شفافیت باشد به مردم تطبیق شود، همه تلاش ما برای این است که خوراک حیوانی حلال، صحی، معیاری و باکیفیت به مردم برسد، خوشبختانه که محصول دهقان و باغداران ما به کشورهای مختلف در قاره‌های اروپا، آمریکا و آسیا صادر میشود، کوشش داریم که با اعمار سردخانه‌ها، مراکز معیاری سازی محصولات و تولید محصول باکیفیت این را بیشتر بسازیم، از پروژه‌های اعمار شده روحانی محافظت کنید در آینده نیز پروژه‌های بیشتر به شما می‌آوریم”.

انجینیر حامد رحمانی مسوول بنیاد روپانی در مورد فعالیت‌های شان معلومات داده گفت که هزینه این پروژه‌ها در مجموع به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار دالر آمریکایی می‌رسد که کار ۸ پروژه‌ آن تکمیل و بهره‌برداری سپرده شد و کار ۶ پروژه دیگر آن تازه افتتاح گردید”پروژه‌هایی که در سال ۲۰۲۳ کار آن تکمیل گردیده است و امروز به بهره‌بردای سپرده شد شامل ۸ پروژه می‌باشد”.

به گفته مسوولان بیناد روپانی پروژهای تطبیق شده شامل اعماردیوار استنادی گرگری منطقه فرمان بیگ، ذخیره‌آب فرمان بیگ، کانال آبیاری تورکه و ذخیر آب تورکه، احداث باغ انار و نصب سیستم سولری در منطقه مومن دهی، اعمار سردخانه در منطقه نغلو و سرچینو، احداث باغ‌های شخصی میوه برای باشنده‌های ۴۰ قریه سروبی می‌باشد.

پول این پروژه‌ها به ۱ میلیون ۸۰۰ هزار دالر آمریکایی میرسد که تمویل کننده آن سازمان خوراک و زراعت ملل متحد(FAO) و وزارت زراعت می‌باشد و تطبیق کننده آن بنیاد خیریه روپانی است.

کار پروژه‌هایی تکمیل شده مدت ۹ ماه را در برگرفت و در این مدت برای بیش از ۲ هزار تن از باشنده‌های محل مصروفیت کاری مساعد مساعد شده و در بدل ۸۵۰۰ افغانی کار نموده‌اند.

در همین حال انجنیر حامد رحمانی مسوول بنیاد روپانی از پروژهای در حال تطبیق این پروژه سخن زده افزود” پروژه‌هایی امسال از سوی بنیاد روپانی تطبیق می‌گردد و کار آن افتتاح گردید حدود ۱ میلیون دالر هزینه دارد که شامل احداث ذخیره آب قریه ناگمان، احداث ۵ فارم ماهی پروری، احداث ۸۰۰ چقرک برای غرس نهال، احداث ۸۵۸ باغچه‌های خانگی، توزیع کراچی دستی برای باشنده‌گان سروبی می‌باشد و برای ۱ هزار تن زمینه مصروفیت فراهم میشود”.

در این برنامه ولسوالی ولسوالی سروبی، شماری از مسوولان محلی، ده‌ها تن از بزرگان، متنفذین و باشنده‌گان محل حضور داشتند.