معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور: ۹۰هزار معلم زن در وزارت معارف کار می کند

قاری محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور در گفتگو با خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر هرات می گوید که در حال حاضر ۹۰ هزار معلم زن در وزارت معارف و ۱۲ هزار زن در وزارت صحت عامه کار می کنند. آقای راشد می گوید که آنعده از کارمند زن که در ادارات کار […]

قاری محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور در گفتگو با خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر هرات می گوید که در حال حاضر ۹۰ هزار معلم زن در وزارت معارف و ۱۲ هزار زن در وزارت صحت عامه کار می کنند.

آقای راشد می گوید که آنعده از کارمند زن که در ادارات کار نمی کنند امارت اسلامی معاش ماهوار شانرا بدون حضور در اداره پرداخت می کند.

معین جوانان علاوه می کند که معینیت جوانان تاکنون زمینه تحصیل به سه هزار جوان به صورت رایگان در پوهنتون های خصوصی فراهم کرده است.
وی به خبرنگار آژانس باختر هرات می گوید که در حال حاضر نیروی مسلکی و متخصص در کشور کمتر است و امارت اسلامی برای متخصص شدن جوانان کار می کند.

این مقام وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور در ادامه از طرح  اعتماد و اقتصاد از سوی معینیت جوانان خبر داده و می گوید که این طرح از سوی رهبری امارت اسلامی تایید شده و بزودی عملی خواهد شد که این طرح می تواند بر رفع مشکلات اقتصادی موثر واقع شود.

موصوف بیان می دارد که فتح اقتصادی در راه است و روزی جوانان از کشور های که رفته اند برگشت خواهند نمود.
معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور همچنان بیان داشت که پروژه فریلانسنگ در هرات نتیجه مثبت داده و در آینده به تمام ولایات انکشاف می یابد.