معاون سیاسی ریاست الوزراء پس از اطمینان از صحتمندی، به دفتر و کار خویش تشریف آورد

محترم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز پس از اطمینان از صحتمندی، کار خویش آغاز نمود و با شمار زیادی از مسؤولین در دفتر کاری اش دیدار کرد.   مولوی عبدالکبیر اخیراً در اثر مریضی ابتدا در خانه استراحت و سپس در شفاخانه بستری گردیده بود و پس از بهبود وضعیت […]

محترم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان امروز پس از اطمینان از صحتمندی، کار خویش آغاز نمود و با شمار زیادی از مسؤولین در دفتر کاری اش دیدار کرد.

 

مولوی عبدالکبیر اخیراً در اثر مریضی ابتدا در خانه استراحت و سپس در شفاخانه بستری گردیده بود و پس از بهبود وضعیت صحی، در حضور داشت شماری از اعضای کابینه و مقامات امارت اسلامی به دفتر خویش تشریف آورد و کارهایش را آغاز نمود.

 

موصوف گفت که پس از تداوی وضعیت صحی اش اطمینان بخش شده است و داکتران معالج برایش مشوره برگشت به کار را داده اند.

 

معاون محترم سیاسی افزود که در جریان عدم حضور وی، زلزله هرات به هزاران تن آسیب رساند و روند اخراج مهاجرین از پاکستان نیز آغاز شد که باعث تأسف وی شده است.

 

وی گفت که به منظور رسیدگی به هموطنان آسیب دیده با مسئولین در تماس بود و جای شکر است که در محدوده امکانات برای آنان تسهیلات فراهم شده است.

 

مولوی عبدالکبیر از تمام هموطنان و تاجران افغان تشکر کرد که به آسیب دیدگان زلزله هرات و مهاجرین کمک نموده و امارت اسلامی به تمام مردم نیازمند خدمات مورد نیاز را فراهم کرده است.#