معاون ریاست عمومی اداره امور؛ خدمات صحی باید معیاری باشد

معاون ریاست عمومی اداره امور در نشست که به منظور ساخت شفاخانه درمان بیماری های سرطانی برگزار شد بر معیاری بودن شفاخانه ها و معیاری بودن خدمات صحی تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی اداره امور امروز با نشر این خبر گفته است: نشست به‌منظور اعمار شفاخانه جهت درمان بیماری های سرطانی میان مسوولان ریاست […]

معاون ریاست عمومی اداره امور در نشست که به منظور ساخت شفاخانه درمان بیماری های سرطانی برگزار شد بر معیاری بودن شفاخانه ها و معیاری بودن خدمات صحی تاکید کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی اداره امور امروز با نشر این خبر گفته است: نشست به‌منظور اعمار شفاخانه جهت درمان بیماری های سرطانی میان مسوولان ریاست تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور، نمایندگان نهاد های ذیربط و شماری از تجار برگزار شد.
در این نشست مولوی سیف الدین تائب معاون اداره امور
گفت، در قسمت اعمار و خدمات شفاخانه باید به معیار ها توجه شود و ضرورت های مردم به گونه اساسی بر آورده شود
محمد یونس مومند معاون و سرپرست اتاق تجارت گفت:ما با توجه به مشکلات بیماران سرطانی، اقدام به سخت بیمارستانی کردیم و توقع همکاری امارت اسلامی را داریم.
او گفت کار اعمار شفاخانه یاد شده در صد جریب زمین تخمین شده است، تمام خدمات آن رایگان خواهد بود و به علاوه امور صحی آن، یک پوهنتون طبی کادری جهت آموزش، دانش آموزان ساخته خواهد شد.
در نشست فیصله شد، بنیاد تاجران ملی بمنظور اعمار این شفاخانه، کارهای مقدماتی آن را آغاز کنند در قسمت تثبیت ساحه و ضرورت های دیگر آن، پیش نویس را ترتیب و به ریاست عمومی اداره امور بسپارند.