معاون اقتصادی ریاست الوزراء با معاون رئیس جمهور کشور ایران دیدار و گفتگو نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان حین سفر خویش به جمهوری اسلامی ایران با محترم محمد مخبر معاون رئیس جمهور آن کشور دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار دو طرف در مورد تقویت تعامل سیاسی-اقتصادی افغانستان و ایران، اوضاع سیاسی منطقه و جهان و جنایات رژیم ظالم اسرائیل […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان حین سفر خویش به جمهوری اسلامی ایران با محترم محمد مخبر معاون رئیس جمهور آن کشور دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار دو طرف در مورد تقویت تعامل سیاسی-اقتصادی افغانستان و ایران، اوضاع سیاسی منطقه و جهان و جنایات رژیم ظالم اسرائیل در فلسطین بحث و گفتگو کردند.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء در سخنانی گفت که بعد از پایان اشغال بیست ساله امریکا، افغانستان در تمامی امور مستقل است و با در نظرداشت ارزش های اسلامی و ملی با کشور های همسایه، منطقه و جهان تعامل دارد. به گفته محترم ملا صاحب، اکنون ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی به طور کامل در افغانستان به وجود آمده و افغانستان با ثبات به نفع کشور های همسایه، منطقه و جهان است.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء در جریان سخنانش گفت که امارت اسلامی افغانستان بر بنیاد سیاست خارجی اقتصاد محور خود می خواهد روابط سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.

محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران در جریان سخنان خود گفت که ایران علاقمند به گسترش روابط خود با افغانستان است و خواستار توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی بین دو کشور بوده و به طور مشترک برنامه‌ای را برای رفاۀ ملت های دو کشور خواهند ساخت. آقای محمد مخبر افزود که هر دو کشور باید به اجرای توافقنامه ها متعهد باشند و مشترکاً برای حفظ محیط زیست و به ویژه مدیریت خشکسالی و آب با یکدیگر کار نمایند.

معاون رئیس جمهور ایران در این دیدار با معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت، ایران آماده است تا صادرات و واردات افغانستان را از طریق بندر چابهار به مقدار قابل توجهی افزایش دهد. وی همچنان گفت که ایران آماده همکاری کامل با افغانستان در حصۀ استفاده از تکنالوژی پیشرفته در زراعت و صنعت است. طرف ایرانی تاکید کرد که هر دو کشور باید در جریان تجارت از اسعار ملی خود استفاده کنند و برای افزایش سطح تجارت و ترانزیت، نیاز است تا شاهراه ها و سرک ها به شکل اساسی احداث گردد.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء از میزبانی ایران با مهاجرین افغان مقیم آن کشور تشکر کرد و خواستار برخورد خوب با مهاجرین افغان و رسیده گی به مشکلات آنان شد.

در این دیدار دو طرف جنایات رژیم ستمگر اسرائیل در فلسطین را به شدت محکوم کردند و از جهان اسلام خواستند در برابر این وحشت سکوت نکنند.