لوی درستیز؛ متعهد به تشکیل یک اردوی منظم هستیم

لوی درستیز درمراسم فراغت ۱۲۰۰ تن از مجاهدین از قومندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود گفت: ما متعهد به تشکیل یک اردوی منظم هستیم که از سرحدات و حاکمیت ملی کشور دفاع کند دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز با نشر این خبر گفته است :۱۲۰۰ تن از مجاهدین پس از سپری نمودن یک دوره  تعلیمات […]

لوی درستیز درمراسم فراغت ۱۲۰۰ تن از مجاهدین از قومندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود گفت: ما متعهد به تشکیل یک اردوی منظم هستیم که از سرحدات و حاکمیت ملی کشور دفاع کند

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز با نشر این خبر گفته است :۱۲۰۰ تن از مجاهدین پس از سپری نمودن یک دوره  تعلیمات نظامی ومسلکی در مکتب تعلیمی قومندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود”رض” امروز اسناد فراغت بدست آوردند.

 در مراسم فراغت این مجاهدین شماری از اعضای ریاست الوزرا و مقام های وزارت دفاع  امارت اسلامی شرکت داشتند.

شیخ ندا محمد “ندیم” سرپرست وزارت تحصیلات عالی خطاب به فارغان گفت: شما با تمام اخلاص و صداقت برای نظام اسلامی   و مردم خدمت کنید،هر کاری صداقت و استقامت می خواهد، در کنار آموزش های مسلکی به عقیده تان نیز مستحکم بمانید، طرفدار حق باشید و متوجه فرامین امیر باشید.

قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز وزارت دفاع امارت اسلامی گفت: رهبری وزارت دفاع ملی متعهد به ایجاد یک اردوی منظم   و مستقل است، ما متعهد به تشکیل یک اردوی منظم هستیم که از سرحدات و حاکمیت ملی کشور دفاع کند، البته هدف از ایجاد چنین یک اردو جنگ نیست بل خدمت به مردم و دفاع از کشور می باشد.

در پایان مجاهدین فارغ شده به شکل منظم نمایشات عالی نظامی را اجرا و از مقابل لوژ عبور نمودند. این در حالی است که دو روز قبل شماری از مجاهدین، تطبیقات نظامی را در قومندانی یاد شده انجام دادند، قومندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود”رض” ظرفیت آموزش ۹ هزار مجاهد را دارد.

بربنیاد یک خبر دیگر:  ملا محمد عیسی “یاسین” که تازه به حیث معاون قول اردوی ۲۱۷عمری تعین شده  است به کارش آغاز کرد.وی از سوی  حاجی مالی خان “صدیق” معاون نخست لوی درستیز به مسوولان  و مجاهدین قول اردوی ۲۱۷عمری معرفی و به کار اش آغاز نمود.