قیرریزی طبقه اول (بیندر کورس) سرک کوتل خیرخانه به چوک سرای شمالی وصل گردیده و بر روی ترافیک گشوده شد!

براثر سعی و تلاش شاروالی کابل؛ قیرریزی طبقه اول (بیندر کورس) سرک کوتل خیرخانه در سمت چپ از بازار کوتل به چوک سرای شمالی وصل گردیده و بر روی ترافیک باز شد. انجینر میر رحمن ناصری، رئیس تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شاروالی کابل، گفت: قیرریزی لایه اول این سرک به طول ۳۷۱۰ متر و عرض […]

براثر سعی و تلاش شاروالی کابل؛ قیرریزی طبقه اول (بیندر کورس) سرک کوتل خیرخانه در سمت چپ از بازار کوتل به چوک سرای شمالی وصل گردیده و بر روی ترافیک باز شد.
انجینر میر رحمن ناصری، رئیس تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شاروالی کابل، گفت: قیرریزی لایه اول این سرک به طول ۳۷۱۰ متر و عرض ۲۷ متر در دو خط تکمیل گردیده و پس از سپری شدن میعاد معینه، اقدام به قیرریزی لایه دوم و سوم آن خواهد شد.
وی افزود که این سرک شامل ساخت آبروها، پیاده‌روها، دیوارهای استنادی، ایستگاه‌ها، گلدان‌ها، تنویر و تمامی جزئیات یک سرک معیاری می‌باشد؛ از مراحل مختلف کار آن جهت تضمین کیفیت بهتر، نظارت و بررسی تخنیکی و فنی می‌شود.