رویدادهای اقتصادی

قرارداد چهار پروژه به ارزش حدود ۴ میلیارد افغانی میان وزارت های مالیه، آب و انرژی، د افغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی به امضاء رسید

در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، بتاریخ پنج ماه حمل سال جاری خورشیدی، میان وزارت های مالیه، آب و انرژی، د افغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی به ارزش حدود چهار میلیارد افغانی قرارداد چهار پروژه تولید برق و ساختمانی به امضاء رسید. این پروژه ها شامل تولید حدود […]

در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، بتاریخ پنج ماه حمل سال جاری خورشیدی، میان وزارت های مالیه، آب و انرژی، د افغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی به ارزش حدود چهار میلیارد افغانی قرارداد چهار پروژه تولید برق و ساختمانی به امضاء رسید.

این پروژه ها شامل تولید حدود ۲۳ میگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی ولایت کابل، اعمار دو سب استیشن در ولایت هرات و تمدید لین برق ۲۲۰ کیلو ولت در این ولایت، مارکیت تجارتی در منطقه کوتی سنگی شهر کابل و احداث مرکز تجارتی و اپارتمان های مسکونی در ولایت هلمند می باشد. در این پروژه ها حدود ۴ میلیارد افغانی سرمایه گذاری می شود که با عملی شدن آن عواید ملی کشور افزایش می یابد و برای صد ها شهروند فرصت های کاری ایجاد خواهد شد.

قابل ذکر است که این پروژه های سرمایه گذاری با سعی و تلاش کمیته سرمایه گذاری بین الوزارتی و ادارات مربوطه عملی شده است.