فراهم شدن زمینه آموزش برای هزاران جوان در جوزجان

با افتتاح مرکز انکشاف تجارتی جوانان از سوی دفتر اکتید برای هزاران جوانان زمینه آموزش مساعد گردید. مرکز انکشاف تجارتی جوانان در ولایت جوزجان امروز به حضور داشت قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، قاری گل حیدر شفق والی ولایت جوزجان ، مولوی سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات وفرهنگ ، […]

با افتتاح مرکز انکشاف تجارتی جوانان از سوی دفتر اکتید برای هزاران جوانان زمینه آموزش مساعد گردید.
مرکز انکشاف تجارتی جوانان در ولایت جوزجان امروز به حضور داشت قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، قاری گل حیدر شفق والی ولایت جوزجان ، مولوی سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات وفرهنگ ، شماری از روسا و مسئولین ادارات دولتی و جوانان افتتاح گردید.
در مراسم افتتاح این مرکز قاری امان الله امین رئیس ولایتی دفتر اکتید در جوزجان میگوید: با افتتاح این مرکز به طور مستقیم ۵ هزارتن و در مجموع برای ۱۰ هزار تن زمینه آموزش تجارت آنلاین ، آموزش زبان انگلیسی و کمپوتر ، گرافیت دیزاین و فریلانسینگ فراهم میشود که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.
در این مراسم قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور میگوید: بخش مهم و عمده این مرکز آموزش فریلانسینگ و تجارت آنلاین است جوانان افغانستان باید عضو تجارت آنلاین جهان باشند و از داشته آموزشی این مرکز استفاده اعظمی نمایند.
آقای راشد میگوید ما در مطالعات که داشتیم برای تمام جوانان صاحب تحصیل نمیتوانیم در ادارات دولتی زمینه اشتغال زایی را فراهم نمائیم و تجارت آنلاین و فریلانسینگ بهترین راه کار برای شغل یابی جوانان است چون با این کار در مقابل کار کم امتیاز زیاد بدست می آورند و خود کفا میشوند به همین منظور داشته های مرکز انکشاف تجارتی جوانان دیزاین و ترتیب شد.
وی افزود: جوانان به این فکر نباشند که حکومت آنها را فراموش کرده است ما مسئولیت داریم تا دست جوانان خود را از طریق راه اندازی همچو برنامه ها بگیریم و آنها را خودکفا بسازیم.
قای گل حیدر شفق والی جوزجان این مراسم میگوید: جوانان باید تلاش نمایند و از داشته همچو برنامه های استفاده کرده و در رشد و ترقی جامعه خود در تمام بخش های علوم سهم گیر شوند و تجارت آنلاین راه آسان برای اشغال زایی و خود کفایی آنها است .
در پایان مرکز انکشاف تجارتی جوانان توسط قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان ، قاری گل حیدر شفق والی ولایت جوزجان و شماری دیگر از اشتراک کننده گان با قطع نوار افتتاح گردید.
قابل یاد آوری است که این برنامه در چهار ولایت کشور راه اندازی گردید که جمعا به طور مستقیم حدود ۲۷۰۰۰ تن از داشته آن مستفید میشوند.
۲۸/۲/۱۴۴۵ مصادف است با ۲۳/۲/۱۴۰۲