عیادت معاون اقتصادی ریاست الوزرا از مجروحان حادثه زلزله

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین سفر خویش به ولایت هرات، عصر امروز جهت عیادت مجروحین زلزله به شفاخانه حوزوی هرات رفته و از نزدیک جویایی احوال آنها شد. محترم ملا صاحب برای زخمی ها اطمینان داد که به وجه احسن تداوی خواهند شد و به منظور معالجه درست به تمامی […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین سفر خویش به ولایت هرات، عصر امروز جهت عیادت مجروحین زلزله به شفاخانه حوزوی هرات رفته و از نزدیک جویایی احوال آنها شد.

محترم ملا صاحب برای زخمی ها اطمینان داد که به وجه احسن تداوی خواهند شد و به منظور معالجه درست به تمامی تیم های طبی هدایات لازم داده است‌. محترم ملا صاحب هنگامی احوال پرسی و عیادت مجروحین و زلزله زده ها گفت که امارت اسلامی نظام مردم است و خدمت برای مردم را مسوولیت خود می دانند.