عمران خان به مدت پنج سال، از فعالیت‌های سیاسی محروم شد

کمیسیون انتخابات پاکستان عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف را به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی محروم کرد. این کمیسیون گفته‌است، پس از این تصمیم، عمران خان نمی‌تواند در انتخابات شرکت و یا حزب تحریک انصاف را رهبری کند.

کمیسیون انتخابات پاکستان عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف را به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی محروم کرد.
این کمیسیون گفته‌است، پس از این تصمیم، عمران خان نمی‌تواند در انتخابات شرکت و یا حزب تحریک انصاف را رهبری کند.