صادرات بیش از ۲۲۷ میلیون دالر در ماه عقرب سال روان

 اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه عقرب سال روان جمع‌آوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادارت کشور در این ماه به ۲۲۷,۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۶۸۱,۵ میلیون دالر می‌رسد. این در حالی‌ست که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه عقرب […]

 اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه عقرب سال روان جمع‌آوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادارت کشور در این ماه به ۲۲۷,۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۶۸۱,۵ میلیون دالر می‌رسد.
این در حالی‌ست که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه عقرب سال گذشته به ۲۰۱,۱ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام افزایش ۲۶ میلیون دالری را در صادرات کشور طی ماه عقرب سال ۱۴۰۲ نسبت به همین ماه در سال گذشته نشان می‌دهد.
هم‌چنان مجموع ارزش واردات کشور در ماه عقرب سال گذشته به ۱۱۳۸,۱ میلیون دالر می‌رسید که در سال روان در ارزش واردات ۴۵۶,۶ میلیون دالر کاهش آمده است. ارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه عقرب سال روان به پاکستان، هندوستان و چین بوده و در ماه عقرب سال گذشته هم به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده است. هم‌چنان بیش‌ترین واردات در ماه عقرب سال ۱۴۰۱ از کشورهای پاکستان، ایران و چین و در ماه عقرب سال روان از کشورهای پاکستان، ایران و امارات متحده عربی بوده است.