شیخ نداء محمد ندیم: امارت اسلامی به آموزش‌های معیاری دینی و عصری شهروندان متعهد است

شیخ نداء محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی با هیأت اکادمی بین‌المللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی (OIC)دیدار کرد. در این دیدار پروفیسور دکتور داتؤ قطب مصطفی سانو، منشی اکادمی بین المللی فقه اسلامی و رییس هیأت یاد شده پیروزی جهاد مردم افغانستان را به عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله و تمام مردم افغانستان تبریک گفت. […]

شیخ نداء محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی با هیأت اکادمی بین‌المللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی (OIC)دیدار کرد.
در این دیدار پروفیسور دکتور داتؤ قطب مصطفی سانو، منشی اکادمی بین المللی فقه اسلامی و رییس هیأت یاد شده پیروزی جهاد مردم افغانستان را به عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله و تمام مردم افغانستان تبریک گفت.
وی گفت، در حال حاضر امنیت سراسری در افغانستان وجود دارد، وضعیت اقتصادی در حال بهبود است و امارت اسلامی افغانستان طی دو سال گذشته دست‌آوردهای زیادی نیز داشته است که این همه از رهبری خوبی عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله می‌باشد.
هم‌چنان منشی اکادمی بین المللی فقه اسلامی در رابطه به ضرورت تحصیل به ویژه تحصیل زنان صحبت کرد و مشوره‌های خویش را در این زمینه ارایه کرد.
شیخ نداء محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن ابراز خرسندی از تشریف آوری این هیأت به افغانستان، اظهارات نیک آنان در رابطه به فتح و پیروزی جهاد مردم افغانستان، تشکری کرد و آن را پیروزی تمام امت اسلامی خواند.
آقای ندیم با ارایه معلومات در رابطه به نظام تحصیلی افغانستان، افزود که امارت اسلامی متعهد به آموزش‌های معیاری دینی و عصری شهروندان خویش بوده و دست‌آوردهای زیادی نیز در این راستا دارد.
در پایان این دیدار اعضای هیأت اکادمی بین المللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی در رابطه به نظام تحصیلات عالی افغانستان از سرپرست وزارت تحصیلات عالی پرسش‌های را مطرح کردند که از جانب وی در کنار ارایه پاسخ به آن، از آنان خواست تا مشوره‌های نیک شان را همیشه با وی شریک کنند.