شمار زخمیان و جان‌باخته‌گان زلزله اخیر در هرات به مرز بیشتر از چهار هزار تن رسید

وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، میزان زخمیان و جان‌باخته‌گان زلزله هرات را بیشتر از ۴ هزار تن اعلان کرد. ملا جانان سایق، سخنگوی این وزارت امروز طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل، گفت که براساس ارقام و آماری که تا اکنون به آنان داده شده، تعداد زخمی‌شده گان و کشته شده‌گان از این حادثه […]

وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، میزان زخمیان و جان‌باخته‌گان زلزله هرات را بیشتر از ۴ هزار تن اعلان کرد.
ملا جانان سایق، سخنگوی این وزارت امروز طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل، گفت که براساس ارقام و آماری که تا اکنون به آنان داده شده، تعداد زخمی‌شده گان و کشته شده‌گان از این حادثه بیشتر از چهار هزار تن است.
ملا سایق، افزود که تا اکنون در بیست قریه، حدود دو هزار منزل مسکونی تخریب شده است و ۳۵ تیم نجات در حال نجات و کمک به آسیب دید‌گان از این حادثه هستند.
به گفته‌ی وی؛ آمار دقیق از جان‌باخته‌گان و زخمی‌شده‌گان بنابر اضطراری بودن وضعیت بدست نیامده و علاوه از تیم‌های نجات، ماشینری نیز در حال کشیدن افراد از زیر آوار هستند.
او میزان شدت زلزله امروز در هرات و سایر ولایت‌ها را ۴.۲ ریشتر بیان کرده و گفت که در حال حاضر میزان صدمات به وجود آمده از این زمین‌لرزه تثبیت نشده است.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفته است که در کنار ایجاد‌ کمیسیون مشترک برای رساندن‌کمک‌ها به آسیب‌دیده‌گان، هیئتی از سوی امیر المومنین (حفظ الله) گماشته شده است تا با این افراد همکاری کنند.
او از کشور‌های جهان و نهاد‌های مدد رسان خواست که هرچه عاجل در هماهنگی با امارت اسلامی با آسیب دیده‌گان از زمین‌لرزه‌‌ها در غرب افغانستان کمک و همکاری کنند.
تا اکنون، علاوه بر این که امارت اسلامی ۱۰۰ میلیون افغانی را برای رسید‌گی به آسیب دیدگان منظور کرده است، افراد و نهاد‌های زیادی وعده کرده است که با این آسیب‌دیدگان کمک می‌کنند، طوری که میرویس عزیزی رییس عزیزی بانک تعهد کرده است که ۲۰۰ میلیون افغانی را برای رسید‌گی به این افراد کمک خواهد کرد.
گفته شده است که در حال حاضر، آب نوشیدنی، مواد خوراکه و سرپناه‌های موقت برای آسیب دیده‌گان فراهم شده است.