شرکت‌های شمس‌کولا و جهان‌پاور افتتاح شد

محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سومین روز سفرشان به ولایت هرات؛ شرکت‌های شمس‌کولا و جهان‌پاور را افتتاح نمود. شرکت تولیدی نوشیدنی‌های غیرالکولی شمس‌کولا با سرمایه‌گذاری ۸میلیون دالر و ۳خط تولید؛ ظرفیت تولیدی در حدود ۲۵ الی ۳۰هزار بسته را در ۲۴ساعت داشته و برای ۲۰۰تن به صورت مستقیم و برای […]

محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سومین روز سفرشان به ولایت هرات؛ شرکت‌های شمس‌کولا و جهان‌پاور را افتتاح نمود.
شرکت تولیدی نوشیدنی‌های غیرالکولی شمس‌کولا با سرمایه‌گذاری ۸میلیون دالر و ۳خط تولید؛ ظرفیت تولیدی در حدود ۲۵ الی ۳۰هزار بسته را در ۲۴ساعت داشته و برای ۲۰۰تن به صورت مستقیم و برای ‌بیشتر از ۵۰۰تن به صورت غیرمستقیم زمینه کار را فراهم کرده است و همچنان شرکت پروسس و بسته‌بندی جهان‌پاور با سرمایه‌گذاری در حدود ۳میلیون دالر؛ ظرفیت تولیدی ۱۲۰تُن روغنیات انجن را در ۲۴ساعت دارا می‌باشد.
همچنین آقای الحاج عزیزی جهت حمایت و تشویق صنعت‌کاران و بررسی گردش چرخ‌صنعت کشور از شرکت‌های شمش‌ملی افغان و سنگ‌مرمر در این ولایت بازدید نمود.
شرکت شمش‌ملی افغان ظرفیت تولیدی ۲۵تن شمش‌المونیم را در یک روز دارد. مسئولین این شرکت، مشکل‌‌ شان را در قسمت عدم صادرات ۹۷۵تُن شمش‌المونیم به دلیل بند بدون صادرات داغمه‌جات شریک نمود و خواستار حل مشکل شان شدند و همچنین مسئولین شرکت سنگ‌مرمر از رهبری این وزارت خواست تا در سپردن یکی از معادن سنگ‌مرمر با این شرکت همکاری شود‌.
محترم الحاج عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با استماع صحبت‌های مسئولین شرکت‌های متذکره، گفت: جهت رسیدگی خواسته‌های شان، موضوعات را کتبا به این وزارت شریک سازند.