شاهراه کابل – جلال آباد به روی ترافیک باز شد

وزارت فواید عامه، از باز شدن شاهراه کابل – جلال آباد خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت، در خبرنامه‌یی نوشته است: این شاهراه، ۷ شام گذشته با حضور داشت ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه و هم‌چنان رییس عمومی ترافیک به روی رفت و آمد شد. گفتنی است که شاهراه کابل – جلال آباد […]

وزارت فواید عامه، از باز شدن شاهراه کابل – جلال آباد خبر داده است.

دفتر مطبوعاتی این وزارت، در خبرنامه‌یی نوشته است: این شاهراه، ۷ شام گذشته با حضور داشت ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه و هم‌چنان رییس عمومی ترافیک به روی رفت و آمد شد.

گفتنی است که شاهراه کابل – جلال آباد دو هفته قبل در سه کیلومتری دروازه کابل، در نتیجه فرو ریختن بخشی از کوه  مسدود شده بود و وزارت فواید عامه مجبور شد به همکاری وزارت دفاع امارت اسلامی  مسیر فرعی را به روی ترافیک بگشاید.